Xác suất đền của phép chơi bài cào liên hoàn là gì?

Nhà cái đặt cược mà nhà cái thắng ,theo tỷ lệ đặt một ăn một,ngoài ra sẽ trừ 5% hoa hồng cho nhà cái.(cũng có “kiểu không chơi hoa hồng” chỉ khi nhà cái thắng 6 điểm lấy 50% hoa hồng).

Người chơi đặt cược mà thắng người chơi thắng , theo tỷ lệ một ăn một,không cần trừ 5% hoa hồng cho nhà cái.Nếu như nhà cái và người chơi cơ hội thắng đều như nhau.Người nào đặt cược với nhà cái là ngốc.Quy định thêm bài rất có lợi với nhà

cái,dẫn đến người chơi sẽ gián tiếp bị thua theo.

Đặt cược  phải ván hòa (gần về cuối điểm số là như nhau),theo tỷ lệ 1 ăn 8.có nhiều nơi là  ăn đến 9 lần.

Đặt cược cặp đôi (khi trong tay nhà cái và người chơi có 2 lá bài giống nhau.Sẽ được tính theo tỷ lệ 1 ăn 11.

Miu