BẠN CÓ BIẾT CÓ NGƯỜI THẬT THAM GIA BÀI CÀO CÓ THỂ LÀM GIẢM BỚT TỶ LỆ THUA KHÔNG?

Nhóm bài cào.trước khi tráo bài bài phát sẽ thay đổi liên tục.21 điểm có thể dùng cách tính bài để đánh bại nhà cái.(không tin có thể xem bộ phim “quyết thắng 21 điểm”).còn về bài có thể được hay không?

Cha đẻ của cách chơi 21 điểm là  giáo sư Edward Thorp .chứng minh có thể dùng cách tính 21 điểm đánh bại .lập tức chuyển sang nghiên cứu bài cào.kết quả phát hiện khi ta để máy tính trên bàn bài,tính tính toán toán,cơ hội đặt bạc bài cào bỗng dưng sẽ ít đi không đáng để tiếp tục chơi.

MIU