Nhập môn cá độ bóng đá – Phân tích tỷ lệ đền kiểu Mỹ

Tỷ lệ đền trong cá độ bóng đá trên các trang mạng của công ty cá độ bóng đá nước ngoài hình như không giống trong nước lắm. Người tham gia cá độ bóng đá không biết có thắc mắc này? Trên mạng của một số công ty cá độ bóng đá thường xuất hiện tỷ lệ đền ví dụ“-110”hay“+108” , điều này có nghĩa là gì? Tỷ lệ đền rốt cuộc là bao nhiêu? Ở đây đưa ra một vài giải thích đơn giản.

1.Nếu trước 1 con số có dấu âm (-), có nghĩa số tiền cá độ bóng đá của người chơi phải tương đương với con số sau dấu âm đó, mới có thể thắng mức lợi nhuận lấy 100 làm cơ số.

Ví dụ: “-110” có nghĩa là người chơi nếu muốn thắng 100, thì số tiền cá độ bóng đá phải là 110. Nói một cách đơn giản, số tiền cá độ bóng đá phải là 110 mới thắng được 100. “-500” có nghĩa nếu muốn thắng lợi nhuận 100 thì số tiền cá độ bóng đá sẽ  là 500.

2.Nếu trước con số là dấu dương (+), có nghĩa nếu số tiền cá cược bóng đá là 100, thì sẽ thu được lợi nhuận là con số đó.

Ví dụ: “+108”có nghĩa là nếu người chơi cá độ bóng đá đặt độ 100 thì có thể đạt lợi nhuận là 108. “+500” có nghĩa là nếu người chơi cá độ bóng đá đặt độ 100 thì có thể đạt lợi nhuận là 500。

Nếu muốn chuyển tỷ lệ đền kiểu Mỹ thành tỷ lệ đền kiểu châu Âu, thì có 2 kiểu tính sau đây:

1.Nếu trước con số là dấu âm (-): Thì dùng 100 chia cho con số sau dấu âm, lấy kết quả đó + 1.

Ví dụ: “-110” chuyển thành tỷ lệ đền của châu Âu, công thức là: 100÷110 (con số sau dấu -) + 1 =0,91(Tỷ lệ đền kiểu Hongkong) +1 = 1,91 (Tỷ lệ đền kiểu châu Âu).

“-500” chuyển thành công thức đền kiếu châu Âu, công thức tính là: 100÷500+1=0.20+1=1.20

2.Phía trước con số mang dấu dương (+), thì lấy con số sau dấu dương chia cho 100, sau đó lấy kết quả đó + 1. Ví dụ: “+108” chuyển thành tỷ lệ đền kiếu châu Âu là 108÷100+1=2.08