ĐỂ TÔI GIỚI THIỆU MẤY PHƯƠNG PHÁP ĐẶT CƯỢC THƯỜNG THẤY TRONG BÀI CÀO

Trong giới game bài cào vẫn thường lưu truyền một số “phương pháp đặt cược quy hoạch hóa”, có người gọi nó là “công thức”. Những phương pháp đặt cược này thường được nâng lên ở góc độ thần bí như bí kíp. Những người đã từng tiếp xúc với những phương pháp này có lúc còn không chịu truyền thụ cho nếu không phải là bạn bè chí cốt.

“Phương pháp đặt cược quy hoạch hóa” mà tôi từng tiếp xúc kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có 5 loại. Trong 5 cách này,  có cách còn rất không bình thường, thậm chí còn ngu muội đến mức khiến người nghe còn phụt cả thức ăn ra khỏi miệng. Nhưng cũng có phương pháp có thể đi sâu tìm hiểu, có thể lĩnh hội được một số tinh túy trong đó. Chỉ cần thêm thắt chỉnh lý, quy nạp là có thể áp dụng được chiêu này. Những “phương pháp đặt cược quy hoạch hóa” thường thấy là:

1.Grade-up

2.Delete

3.Confirm-ratio

4.Martingale

5.Double-up

Trong những “phương pháp đặt cược quy hoạch hóa” này thì phương pháp thích hợp nhất là Grade-up. Chỉ cần áp dụng hợp lý thì tuyệt đối có thể thắng được sòng bài. Các phương pháp còn lại thì không đáng để thử.