SỰ GIÀU CÓ CỦA BẠN TĂNG TRƯỞNG Ở MỨC NÀO?

Buổi sáng khi bạn tỉnh dậy, phát hiện thấy mình đang nằm ở lãnh thổ của người ngoài hành tinh, bạn sẽ làm gì?

A-  Nhân lúc họ không để ý thì nghĩ cách trốn thoát.

B-   Giả vờ chết.

C-   Quỳ xuống xin họ thả mình ra.

D-  Liều sống chết với họ một phen.

Chọn A: Độ tăng trưởng của tiền tài là 55%.

Bạn là người cần cù phấn đấu, sẽ tìm cơ hội để học thêm nhiều kỹ năng thực dụng. Một khi cơ hội đến là bạn bắt đầu thể hiện năng lực của mình  khiến người khác phải nhìn với con mắt kính nể.

Chọn B: Độ tăng trưởng của tiền tài là 90%.

Chỉ số IQ và EQ của bạn đều rất cao, bạn hiểu được cách chia sẻ với người khác và có lòng rộng lượng bao dung. Không chỉ sự nghiệp thành công mà bạn làm người cũng rất trầm tính và chắc chắn.

Chọn C: Độ tăng trưởng của tiền tài là 20%.

Bạn rất chú trọng đến công việc đang làm trước mắt. Hy vọng bạn có thể xử lý công việc càng ngày càng tốt. Nhờ đó, sẽ có một ngày bạn sẽ thành công.

Chọn D: Độ tăng trưởng của tiền tài là 50%.

Bạn làm việc quyết đoán, dũng cảm mạo hiểm. Với tính cách đó của bạn, trên thương trường bạn không thắng lớn thì cũng thua lớn. Cần học cách làm thế nào để kiểm soát mạo hiểm và rủi ro, như thế mới có thể làm giàu ổn định được.

MIU