NHỮNG NGƯỜI CẦM TINH CON CHUỘT NĂM 2013 CÓ PHÚC ĐẤY! VẬN CHÍNH TÀI ĐANG ĐỔ XÔ ĐẾN

Trong năm 2013, những người mê cá cược cầm tinh con Chuột sẽ có cát tinh cao chiếu, tài vận hanh thông. Những người cầm tinh con Chuột năm nay có đồng căn với sao Thái Tuế Quý Thủy, là lộc của Thái tuế. Mà Tài thì hiện ở Thái tuế, có quý nhân phù trợ, cho nên chỉ cần cố gắng một chút là có thể có được báo đáp rất tốt.

Vận Chính tài và vận Thiên tài đều rất hanh thông, danh lợi song thu, có điều cần chú ý năm nay phạm phải Bộc tài và lục hại hung tinh, cần hết sức cẩn thận tiểu nhân hãm hại, cũng cần chú ý quan tai phá gia nghiệp.

Cả năm nay vận Chính tài kém nhất vào các tháng Giêng, tư, chín và 12 âm lịch. Trong thời gian này cần đề cao cảnh giác, cẩn thận quản lý tiền của. Tháng mà vận Chính tài vượng nhất là vào tháng 2 và tháng 10 âm lịch. Lúc này vận Chính tài và vận hoành tài đều vô cùng vượng.

MIU