Ang Pinakamadaling Paraan Upang Matuto ng Blackjack Strategy

Marahil ay narinig mo na ng maraming beses na ang blackjack ay isa sa mga pinakamahusay na laro para sa iyong pera. Kung makakapaglaro ka ng isang matalinong laro, posible na mabawasan ang advantage ng bahay hanggang sa 1%. Kapag pinagsama mo pa ito sa mga bonus at iba pang mga promosyon, madaling makita kung bakit maraming tao ang lumalapit sa online blackjack.

Ang kailangan mo lamang ay sundin ang tamang estratehiya. Ngunit kahit ang basic blackjack strategy ay hindi basta-basta matututunan sa loob lamang ng ilang minuto. May iba’t ibang tamang play sa bawat sitwasyon. Ang iyong starting cards AT ang up card ng dealer ang magtatakda kung alin ang tamang play na makakapagpababa sa advantage ng bahay. Sa tuwing hindi mo sinusunod ang optimal strategy, ibinibigay mo ang pera mo sa bahay.

May magandang balita, mayroong madaling at masayang paraan upang matuto ng basic blackjack strategy. Kailangan mo lamang ng isang reliable strategy card. Kung mayroon kang strategy card na ito, magagamit mo ito sa anumang online casino. Kahit ang mga brick-and-mortar casinos ay hindi magagalit kung magdadala ka ng card sa table. Sa katunayan, marami pang physical casinos na nagbebenta ng strategy cards sa mga player para sa ilang dolyar lamang.

Hindi gaanong malaking issue sa mga casino kung gagamit ka ng strategy card dahil mayroon pa rin silang maliit na advantage kahit na naglalaro ka ng tama. Bukod pa riyan, nauunawaan ng mga casino na karamihan sa mga manlalaro ay hindi naman talaga sumusunod sa perfect strategy. May mga blackjack players na lumilihis sa optimal strategy dahil sa pagkakamali o dahil lang sa mga hinala at instincts.

Kahit na okey lang na magdala ng strategy card habang naglalaro, mas maganda kung matutunan mong mag-apply ng strategy sa puso mo. Sa ganitong paraan, makakapag-concentrate ka na lang sa pag-eenjoy sa laro at hindi na sa pagtingin sa card. Ang pinakamadaling paraan upang ma-memorize ang optimal strategy ay gamitin ang strategy card bilang iyong training wheels. Maglaan ka ng sapat na oras sa paggamit ng strategy card at sa bandang huli, mauunawaan mo rin ito.

Hindi mo pa kailangang maglaro ng totoong pera kung hindi ka pa comfortable na gawin ito. Pwede ka mag-sign up sa anumang gambling site at maglaro ng blackjack gamit ang fake chips hangga’t sa maabot mo ang iyong optimal comfort zone. Kapag handa ka na, puwede ka na maglaro gamit ang totoong pera.

Ang sumusunod na strategy card ay batay sa pinaka-karaniwang set ng blackjack rules: apat hanggang walong dekada at ang dealer ay tumitigil sa soft 17.

Paano Gamitin ang Strategy Card na ito

Ang estratehiyang ito ay nagpapaliwanag kung ano ang dapat mong gawin matapos makita ang iyong unang dalawang cards at ang up card ng dealer. Una, tingnan ang iyong kabuuang card value sa kaliwa ng chart. Ang unang ikatlong bahagi ng kolum na ito ay para sa mga hard totals (kabuuang card value na hindi kasama ang isang pair o ace). Sunod na bahagi ay para sa mga kamay na may kasamang ace. At ang huli ay para sa mga kamay na binubuo ng pairs.

Pagkatapos makita ang iyong card value, tingnan ang nasa tuktok na row ng chart para sa up-card ng dealer. Ang tamang play ay nakalista sa intersection ng iyong card value at up-card ng dealer.

Pinakamadaling mag-umpisa sa pagsasanay sa online casino. Ang online blackjack ay nilalaro sa pagitan mo at ng automated dealer lamang. Pwede kang maghintay ng ilang sandali upang magdesisyon sa bawat sitwasyon. I-open ang card na ito at maglaro ng mabagal hangga’t kailangan mong tumingin ng tamang play para sa bawat sitwasyon.

Mabagal ang umpisa, pero mas magiging mabilis ka sa pagdaan ng panahon. Makakapansin ka ng ilang mga sitwasyon at matatandaan ang tamang play. Kapag naglaan ka ng mas maraming oras, mas matatandaan mo ang iba’t ibang plays. Sa huli, maalala mo na ang lahat ng ito ng puso.

Ngayon, puwede ka nang pumunta sa anumang casino sa buong mundo at mayroon kang malaking kalamangan sa mga taong hindi naglaan ng oras upang pag-aralan at matandaan ang optimal strategy. Makakatulong din itong kakayahang ito kung sakaling magpasiya kang sumali sa card counting.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top